Integrert informasjonsteknologi

Info-Key /Nøkkelen viser tid, hastighet, tilbakelagt distanse, og batteriets kapasitet. Visuelle og akustiske signaler gir føreren en tidlig varsel hvis batteristrømmen begynner å bli lav. I nødstilfeller kan Freee F2 stabiliseres ved hjelp av parkeringsstøttene når som helst når den er stasjonær.

Maksimal hastighet kan begrenses ved hjelp av Info-Key. Dette er nyttig spesielt i læringsfasen, til føreren er trygg og sikker i bruken av Freee F2.

Der Info-Key des Segway-Rollstuhls Freee F2 zeigt laufend Uhrzeit, Geschwindigkeit, gefahrene Strecke und den Ladezustand des Akkus an.