Andreas und Thomas Fried mit dem Freee F2

Twee broers – één visie – volledig nieuwe vrijheid

Sinds zijn 33e heeft Thomas Fried door een ziekte een dwarslaesie gekregen met de daarbij  behorende enorme beperkingen. Dit zette zijn broer Andreas tot nadenken. Hij ging een hoog- waardig mobiliteitssysteem ontwikkelen dat voldoet aan de allerhoogste eisen qua bediening,  comfort, zekerheid en service. De Freee F2!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas en Thomas Fried