Andreas und Thomas Fried mit dem Freee F2

Dva bratři - jedna vize: zcela nová svoboda

V důsledku onemocnění byl Thomas Fried paraplegikem od svého 33 roku se všemi  omezeními, která paraplegii provází. Jeho bratra Andrease napadlo vyvinout vysoce kvalitní systém mobility, který splňuje nejvyšší standardy v oblasti manipulace, pohodlí, bezpečnosti a servisu: Vozík FREEE F2!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas und Thomas Fried