Avtryck

Freee Mobility GmbH 

Wasenstr. 90, D-73660 Urbach
Tel.: +49 7181 994987-0
Fax: +49 7181 994987-9
info@freee.de
www.freee.de

Amtsgericht Stuttgart, HRB 745124
UST-Id-Nr. DE289280970
Geschäftsführer: Ralf Krüger, Johannes Thomas

Integritetspolicy:

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, företagsnamn, akademisk examen / position, telefonnummer, fax, adress och e-postadresser) samlas på våra sidor, görs detta alltid på frivillig basis så långt som möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi vill påpeka att överföring av data på Internet (till exempel via e-postkommunikation) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna för tillträde från tredje part är inte möjligt. Användningen av kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för tredjeparts tryckförpliktelser för överföring av icke uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial hävs härmed uttryckligen. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via skräppost.

Google Analytics

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set which prevents the collection of your data on future visits to this website: Disable Google Analytics