Forlaget

Freee Mobility GmbH 

Wasenstr. 90, D-73660 Urbach
Tel.: +49 7181 994987-0
Fax: +49 7181 994987-9
info@freee.de
www.freee.de

Amtsgericht Stuttgart, HRB 745124
UST-Id-Nr. DE289280970
Geschäftsführer: Ralf Krüger, Johannes Thomas

Personvern

Bruk av vårt nettstedet er vanligvis mulig uten å gi personlig informasjon. Hvis personopplysninger (f.eks. Navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, adresse og e-postadresser) legges inn på våre sider, gjøres dette alltid på frivillig basis så langt som mulig. Disse dataene sendes ikke videre til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke. Vi ønsker å påpeke at overføring av data på Internett (for eksempel via e-postkommunikasjon) kan innebære en sikkerhetsrisiko. En fullstendig beskyttelse av dataene for tilgang av tredjeparter er ikke mulig.
Bruk av innsendt kontaktdata som etterspørres/ønskes brukt av tredjepart for overføring av ikke eksplisitt forespurt reklame- og informasjonsmateriale, blir herved uttrykkelig avvist. Operatørene på sidene forbeholder seg uttrykkelig rett til å ta lovlige skritt i tilfelle uoppfordret sending av reklame/ informasjon, for eksempel via spampost.

Google Analytics

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set which prevents the collection of your data on future visits to this website: Disable Google Analytics