Integrované informační technologie

Informační klíč k F2 trvale zobrazuje čas, rychlost, ujetou vzdálenost a stav nabití baterie. Vizuální a akustické signály poskytují řidiči včasné varování, pokud začne blikat např. slabá baterie. V případě nouze může být vozík F2 stabilizován pomocí jeho parkovacích podpěr kdykoliv po jeho zastavení.

Maximální rychlost může být omezena pomocí tohoto informačního klíče. To je užitečné zejména v začátcích, dokud jezdec nezíská návyky pro bezpečnou manipulaci s F2. Elektronické řízení F2 také automaticky omezuje maximální rychlost při strmých sjezdech.

Der Info-Key des Segway-Rollstuhls Freee F2 zeigt laufend Uhrzeit, Geschwindigkeit, gefahrene Strecke und den Ladezustand des Akkus an.